Cây robot sinh trưởng theo đà đàm phán tại COP 15

Các nhà khoa học kỳ vọng cây robot sẽ là minh họa sinh động giúp các nhà hoạch định chính sách nỗ lực hơn trong việc bảo vệ hệ sinh thái toàn cầu.

Những tiến bộ hoặc bước lùi về cam kết hoặc hành động thực tế của các quốc gia trong nỗ lực bảo tồn hệ sinh thái toàn cầu đôi khi khó có thể lượng hóa cụ thể. Tuy nhiên tại Montreal, Canada, một nhà khoa học và một nghệ sĩ đã chung tay thiết kế cây robot khổng lồ.

  • Sốc: Quái vật tuyệt chủng Madagascar nhiều đặc điểm giống người

  • Chuyến bay không phát thải đầu tiên qua Đại Tây Dương

Cây nở hoa hay héo úa tùy thuộc vào sự tiến bộ trong cuộc đàm phán của Hội nghị lần thứ 15 Các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học (COP15) đang diễn ra ở Canada.

Cây cao 5,5 mét, được tạo nên từ thép tái chế vào mất một năm để hoàn thành. Cây sẽ vươn lên cao, tươi tốt, nếu các nước đồng thuận thực hiện cam kết bảo vệ đa dạng sinh học. Và nếu các thỏa thuận không đạt được như kỳ vọng, cây robot sẽ héo úa.

Nguồn: Soha.vn

s