Đuổi hình bắt trend #30: Hiện tượng lạ khiến người dân sửng sốt, đại chiến biển cả đi đến hồi kết.

Leave a Reply