Kết thúc môn thi cuối cùng: Nhiều thí sinh bước ra với gương mặt mừng rỡ, ăn mừng đủ kiểu

Leave a Reply