Một loài cá heo mới đã tiến hóa ở Thái Bình Dương

Một phân loài mới của cá heo mũi chai phổ biến được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới phía Đông Thái Bình Dương.

Video: Loài cá heo mũi chai mới ở Đông Thái Bình Dương – Nguồn: NEWSWEEK

Nguồn: Soha.vn

s