Người dân Thủ đô bị bãi rác hôi thối bao vây, ‘hành’ gần chục năm

Leave a Reply