Phút vắng vẻ hiếm hoi của đường phố Hà Nội sáng đầu năm mới

Leave a Reply