Quân đội chuyển giao 79 điểm đất quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế

Quân đội chuyển giao 79 điểm đất quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Đó là thông tin được Bộ Quốc phòng cung cấp tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022, do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức vào ngày 20/12.

Hội nghị đón Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng tới dự và chỉ đạo. Cùng dự có đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; các Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Quân ủy Trung ương; đại biểu lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị…

Quân đội chuyển giao 79 điểm đất quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự hội nghị (Ảnh: Nguyễn Minh).

Dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP), hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác quân sự, quốc phòng năm 2022; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2023.

Không để bị động, bất ngờ

Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2022, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương – Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng BQP, nêu rõ: Trong năm, Quân ủy Trung ương, BQP đã thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo.

Đồng thời, tham mưu tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chặt chẽ, chất lượng. Báo cáo Bộ Chính trị ban hành và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết về tổ chức QĐND Việt Nam; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp; gắn thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ biên giới, biển đảo với thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; quản lý, sử dụng hiệu quả đất quốc phòng, chuyển giao 79 điểm đất quốc phòng với gần 210ha để làm đường giao thông, sân bay, khu công nghiệp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội đúng pháp luật.

Quân đội chuyển giao 79 điểm đất quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế - Ảnh 2.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường tuần tra biên giới, đường Trường Sơn Đông; phát huy tốt vai trò nòng cốt của các binh đoàn, đoàn, khu kinh tế – quốc phòng tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở địa bàn chiến lược, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, bảo vệ vững chắc “phên dậu” quốc gia.

Chủ động phương án, kịp thời điều động trên 105.000 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, trên 5.800 lượt phương tiện phòng, chống hiệu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, nhất là cứu nạn trên biển, khắc phục hậu quả bão số 3, số 4 và mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ, miền Trung.

Công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện nghiêm túc, có trọng điểm; chủ động phòng ngừa, xử lý dứt điểm các sai phạm; ban hành và triển khai Đề án “Phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong Quân đội”. Cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số đạt kết quả tích cực…

Năm 2022, toàn quân duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Các cấp chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến. Chỉ đạo ứng dụng thành tựu khoa học quân sự, công nghiệp quốc phòng, tổ chức thành công các cuộc diễn tập nâng cao sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đánh giá năm 2023 tình hình thế giới, khu vực dự báo diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, Quân ủy Trung ương, BQP xác định chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ.

Triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án, dự án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng. Tham mưu hoàn thành có chất lượng tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng.

Quân đội chuyển giao 79 điểm đất quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng tại hội nghị

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế-xã hội. Điều chỉnh bố trí lực lượng phù hợp với tiến trình điều chỉnh tổ chức Quân đội. Hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch không gian biển quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất quốc phòng. Xây dựng đường tuần tra biên giới, đường Trường Sơn Đông bảo đảm tiến độ, chất lượng.

  • Đình chỉ 2 cán bộ trường đại học vì in pano có hình cờ Trung Quốc

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương; giáo dục quốc phòng, an ninh và xây dựng, hoạt động của dân quân tự vệ, dự bị động viên, chú trọng dân quân thường trực, cơ động, dân quân biển. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, các hoạt động phát triển kinh tế biển; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Triển khai sâu rộng, hiệu quả chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương trên các mặt công tác. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu cao, có năng lực lãnh đạo và tổ chức tốt hoạt động thực tiễn. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, quy chế, quy trình công tác cán bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật.

Quân đội chuyển giao 79 điểm đất quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế - Ảnh 6.

Quang cảnh hội nghị

Cùng với đó là triển khai hiệu quả Đề án “Phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong Quân đội” và Đề án “Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, phòng, chống tội phạm các cấp trong Quân đội đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong BQP…

Một trong những nhiệm vụ được Quân ủy Trung ương, BQP xác định trong năm 2023 là nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương. Tăng cường hợp tác với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống. Tham gia tích cực, trách nhiệm diễn tập quốc tế về tìm kiếm, cứu nạn, cứu trợ, thảm họa, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả sau chiến tranh.

Nguồn: Soha.vn

s