Tag Archives: Việt Nam

Trung Quốc mở cửa tác động ra sao đến các ngành của Việt Nam? - Ảnh 1.

Trung Quốc mở cửa tác động ra sao đến các ngành của Việt Nam?

Quá trình mở cửa của nền kinh tế Trung Quốc đang có tác động lớn đến giá cả các mặt hàng quan trọng trên thị trường toàn cầu, trong đó có những ngành hàng chủ lực của nền kinh tế Việt Nam.

More info
1 2 3 18