Tưởng bất tử vì kiếp F1, 4 tiếng sau MC đẹp nhất VTV thông báo: “Ai rồi cũng là F0 thôi…”

Leave a Reply